פגישה עם מודי אפרים

1/2/18 פגישה עם מודי אפרים בישראל, ראש אגף משרד החוץ של ישראל באמריקה הלטינית.