ביקור ראש ממשלת ישראל במקסיקו

17/6/17 בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, בביקור ממלכתי במקסיקו.