חתימה על הסכם שיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב

9/12/19 פגישה במקסיקו סיטי עם רקטור אוניברסיטת תל אביב הפרופסור אריאל פורת, ונשיא אגודת הידידים של אוניברסיטת תל אביב במקסיקו המהנדס ג'יימה מורוב, במטרה לחתום על הסכם שיתוף פעולה.

MOU ilan TAU version 2